LTD Toni Dragar

Kategorija: Šport

posodobitev Športnega parka v Domžalah

Na projektu obnove kopališča se dela aktivno, vendar v tem mandatu projekt še ne bo realiziran. Naš trenutni cilj je, da na junijski seji Občinskega sveta Občine Domžale obravnavamo in sprejmemo investicijski program za Obnovo Kopališča in Odlok o spremembi OPPN-ja. Ko bosta investicijski program in sprememba OPPN sprejeta, se pristopi k podpisu pogodbe o projektiranju. Po izdelavi projektne dokumentacije je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in izvesti javno naročilo za gradnjo. Začetek del je predviden po zaključku kopalne sezone 2019.

Drsališče v Domžalah ni doživelo nobene večje posodobitve, kljub temu pa je izjemno dobro vzdrževano in privablja ogromno število ljudi.

V športnem parku Domžale načrtujemo obnovo šotora nad kotalkarsko ploščadjo. Predvidena je menjava obstoječe membrane z enojno termo membrano, izvedba bočne drsne stene na vzhodni strani, menjava sistema ogrevanja šotora in vzpostavitev garderob na zahodni strani šotora. Ploščad bo tako lahko uporabna za izvajanje več športnih zvrsti, zaradi vzpostavitve bočne drsne stene pa bo lahko polno uporaben tudi v poletnem času. Na junijski seji Občinskega sveta se bo sprejemal rebalans proračuna za leto 2018, ki predvideva to investicijo (vredno cca 150 000 €). 

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.