LTD Toni Dragar

Kategorija: Investicije

oživitev aktivnosti za prenovo SPB-ja

Poslovni in stanovanjski objekt SPB - 1 je že vrsto let objekt diskusije, kako bi uredili trenutno stanje. Ker gre za objekt, ki z izjemno nekaterih poslovnih prostorov in stanovanj, ni v lasti Občine Domžale, temveč v zasebni lasti, poseganje v zasebno lastnino ni upravičeno. SPB-1 je največji tovrsten kompleks v Sloveniji in veliko število lastnikov otežuje enostavno sprejemanje odločitev o nadaljnjem ukrepanju. Kljub temu se svetniki LTD trudimo, da bi se situacija vsaj delno izboljšala in naredili premiki naprej. Več o teh premikih bomo poročali tekom poletja 2018.

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.