20. april 2018

Novo vodstvo Gasilske zveze Domžale

V petek, 20. aprila 2018, je v dvorani gasilskega doma Žeje-Sveta Trojica potekala Skupščina Gasilske zveze Domžale, kjer so izvolili novo vodstvo, saj je dosedanjemu vodstvu potekel petletni mandat. Za predsednico je bila izvoljena Marjeta Kristan, ki je tudi svetnica LTD. Veseli nas, da je prevzela krmilo Gasilske zveze Domžale in zaupamo v njene sposobnosti, da bo nadaljevala odlično delo svojega predhodnika, ki nas je prekmalu zapustil in je imel za našo Gasilsko zvezo še velike načrte. Marjeta je v preteklem mandatu opravljala funkcijo pomočnice poveljnika GZ za izobraževanje, v svojem matičnem društvu PGD Jarše-Rodica pa je v preteklosti že opravljala funkcijo poveljnice. Za poveljnika je bil izvoljen Matjaž Merkužič, ki bo nadaljeval svoj tretji petletni mandat. V okviru list, v katerih so tudi predstavniki posameznih gasilskih društev, je bil za podpredsednika GZ izvoljen Tone Pavlič, za namestnika poveljnika Branko Sojer, za tajnika Stanko Grčar, za predsednika NO Marko Bergant. Na Skupščini so izvolili tudi člane Nadzornega odbora, Upravnega odbora in Poveljstva.

Na skupščini so delegati in gostje prisluhnili poročilom funkcionarjev zveze za leto 2017 in načrtovanim planom dela za leto 2018. Podelili so tudi zahvale Gasilske zveze Domžale in sicer za dobro sodelovanje v obdobju 2013 – 2018. Med njimi tudi posthumno zahvalo pokojnemu Stanetu Kovaču, ki jo je prevzel njegov sin Marko Kovač.

Skupščine so se udeležili tudi naši člani - Toni Dragar, mag. Renata Kosec in Janez Breceljnik (častni poveljnik GZ Domžale).

Foto: Miha Ulčar

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.